Ordinær generalforsamling 2021

BankParken Tønder indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Tid:  TIRSDAG d. 23. marts 2021 kl. 17:00.

Sted:  Sparekassen Bredebro Lounge på BankParken Tønder.

Pga. de nuværende Covid-19-restriktioner, så skal man skriftligt tilmelde sig generalforsamlingen, og denne vil blive gennemført “virtuelt” via Teams, hvis antallet af tilmeldte overstiger det på dagen gældende forsamlingsloft (p.t. max. 5 personer).

Tilmelding senest d. 15. marts til Per Reifling på e-mail per@reifling.net, hvorefter man vil modtage en invitation til den virtuelle generalforsamling (betinger at man har Teams installeret på sin PC).

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af foreningens formand (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  – 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  – 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  – 2 suppleanter (for ét år)
 8. Valg af revisor samt revisor-suppleant (for ét år)
 9. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. marts 2021.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2020

BankParken Tønder indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Tid:  MANDAG d. 16. marts 2020 kl. 17:00.

Sted:  Sparekassen Bredebro Lounge på BankParken Tønder.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af foreningens formand (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  – 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  – 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  – 2 suppleanter (for ét år)
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant (for ét år)
 9. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 8. marts 2020.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2019

BankParken Tønder indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Tid:  MANDAG d. 11. marts 2019 kl. 18:30

Sted:  Sparekassen Bredebro Lounge på BankParken Tønder.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af foreningens formand (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  – 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  – 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  – 2 suppleanter (for ét år)
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant (for ét år)
 9. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 3. marts 2019.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen