Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er opdateret 24. april 2023, og er gældende for alle køb, der foretages fra og med denne dato.
Salg af produkter fra denne side foretages af BankParken Tønder, CVR Nr. 33931727, c/o Martin Qvist, Slotsbanken 9, 6270 Tønder.

Henvendelser til BankParken Tønder kan ske via e-mail formand@bankparken.dk

Aftaleindgåelsen

Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af billetten (“dig/du”), når BankParken Tønder har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

Køb/bestilling
For at bestille billetter på www.BankParken.dk, skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og e-mail. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

Med hensyn til opbevaring af personoplysninger, så opbevares kun oplysninger om køb i det omfang BankParken Tønder er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven, og aldrig uden dit samtykke.
Ønsker du at klage over et arrangement, skal denne klage modtages på formand@bankparken.dk senest 1 uge efter arrangementsdatoen er overstået.

For at foretage et køb på www.BankParken.dk/Shop, skal du gøre følgende:

1)  Søg og find billet(ter)

2)  Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede har oprettet en kundeprofil, skal du oprette en for at kunne købe billetter, hvilket gøres i forbindelse med dit første køb i BankParken Tønder – Shop.

3)  Vælg leveringsform

4)  Indtast kundedata

5)  Vælg betalingsform

6)  Kontrollér om alle oplysninger er korrekte

7)  Godkend købet. Din ordrebekræftelse kan nu ses på skærmen, og du vil i løbet af få minutter modtage denne via e-mail.

Levering

BankParken Tønder sender gerne billetterne til dig, mod et forsendelsesgebyr. Hvis du har valgt standardpost som leveringsmetode, sendes billetterne til dig hurtigst muligt, og du har dem i hænde 7-9 hverdage efter købet.

For billetter der sendes til udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, skal der dog forventes en leveringstid på op til 14 dage. Billetterne sendes til dig med almindeligt brev til den adresse, du har oplyst ved købet. Streg-/QR-kodesystemet på billetten sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet, og du behøver ikke at være hjemme, når billetterne kommer med posten.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvilken forsendelsestype du ønsker, billetter der sendes med standardpost, pålægges et forsendelsesgebyr som vil fremgå af bestillingen.

Har du købt din billet med levering som “Print@Home”, modtager du din billet på e-mail hurtigst muligt efter dit køb. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du ringe til BankParken Tønders billetansvarlige på +45 24 41 70 55 eller sende en e-mail til kasserer@bankparken.dk. Drejer det sig om billetter, der skal bruges samme dag, kan du medbringe billedlegitimation til arrangementet, hvor personalet vil forsøge at hjælpe dig.

Billetter købt online, vil altid blive fremsendt på mail. Billetten kan printes eller fremvises på mobil til arrangementet.

Betaling

Alle priser er inklusive moms, skatter og billetgebyr, men eksklusive leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostninger fremgår særskilt og som en del af det samlede beløb under købsprocessen inden betalingen gennemføres. Du kan online betale for dine billetter med Dankort, VISA og MasterCard. Al betalingskommunikation mellem dig og udbyder af betalingsløsningen er krypteret. Betaler du med MasterCard, Dankort eller VISA, varetages betalingen af Nets.
For nogle arrangementer kan der forekomme et billetgebyr i tillæg til den iøvrigt oplyste billetpris. I givet fald vil det fremgå ved bestilling.

Billetten

Billetten med den påtrykte streg- eller QR-kode er dit adgangsbevis til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos BankParken Tønder pga. bortkomst mv., ikke er gyldig som adgangsbevis. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne overdrage billetten til en anden. Der kan dog være enkelte arrangementer, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tilladt at benytte eller overdrage erhvervede billetter i kommercielt øjemed, herunder ved:

– Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller tilgift til andre ydelser, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra såvel arrangør som artist

– Professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor. Det bemærkes, at det, efter Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer, er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter. Brug eller overdragelse af en billet i kommercielt øjemed vil føre til annullering af billetten fra BankParken Tønders side.

Bortkomst

Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan BankParken Tønder udstede en ny billet til dig.
Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen til arrangementet.

Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Aflysning

En event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

Refundering

Købte billetter og produkter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Selve refunderingen foretages af BankParken Tønder, og sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne.

Købte billetter og produkter refunderes som udgangspunkt ikke ved flytning af arrangementer. Ved visse arrangementsflytninger er det undtagelsesvist muligt at anmode om en billetrefusion. I disse tilfælde vil køberen altid blive kontaktet af BankParken Tønder på den ved købet angivne e-mailadresse med nærmere information vedr. muligheden for billetrefusion.

OBS! Evt. billetgebyrer refunderes ved aflysninger. Evt. forsendelsesgebyrer, byttegebyrer ifm. abonnement og fakturagebyrer betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger. Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter af BankParken Tønder.

Ombytning

Det er ikke muligt at få refunderet købte billetter, til gengæld er det muligt at ombytte billetter til evt. kommende arrangementer. Det koster 40 kr. per billet for ombytningen. Det er ikke muligt at ombytte billetter, hvis koncerten man ønsker at bytte fra, er udsolgt.

Ansvar

BankParken Tønder påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. BankParken Tønder er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab. BankParken Tønder kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. BankParken Tønders ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra BankParken Tønders side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

Personoplysninger

BankParken Tønder registrerer og anvender kun de personoplysninger om dig, som er nødvendige for at foretage et køb.

Reklamation og klagemuligheder

Enhver form for reklamation skal rettes til formand@bankparken.dk

Klager på et specifikt arrangement skal være modtaget på formand@bankparken.dk inden for 1 uge efter afholdelse af arrangementet.

Forbehold

BankParken Tønder forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris. BankParken Tønder tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. BankParken Tønder forbeholder sig ret til at ændre på evt. pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en evt. anden kategori mod at udbetale dig en eventuel prisdifference.