Ordinær generalforsamling 2019

BankParken Tønder indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Tid:  MANDAG d. 11. marts 2019 kl. 18:30

Sted:  Sparekassen Bredebro Lounge på BankParken Tønder.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af foreningens formand (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  – 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  – 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  – 2 suppleanter (for ét år)
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant (for ét år)
 9. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 3. marts 2019.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

One Reply to “Ordinær generalforsamling 2019”

Skriv et svar