Ordensregler

FC Sydvest 05 Tønder og BankParken Tønder har i fællesskab valgt at bakke op om det såkaldte ”Fælles ordensreglement”, som er udarbejdet af Divisionsforeningen.

Formålet med et dette ordensreglement er, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge før, under og efter arrangementet på stadion. Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion. Stadionreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarealer.

Fælles ordensreglement

 1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til enhver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.
 3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.
 4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
 6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.
 7. Overtrædelse af ligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og/eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
 8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
 9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger

 • På BankParken Tønder er det ikke tilladt at medbringe (listen er ikke udtømmende):
  • Våben af enhver art
  • Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts
  • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
  • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
  • Laserpenne
  • Racistisk, nazistisk eller anden politisk propagandamateriale
  • Alkohol og euforiserende stoffer
  • Mad og drikkevarer
  • Dyr af enhver art med mindre det forudgående er aftalt med indgangskontrollen.
 • Det er på BankParken Tønder desuden ikke tilladt at:
  • Forrette sin nødtørft udenfor toiletterne
  • Stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt at forøve hærværk
  • Forcerer hegn, banderne eller betræde banen
  • Bære enhver form for maskering
  • Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.
 • Kontrollørerne har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.
 • Kontrollørernes anvisninger skal altid efterkommes. I modsat fald kan man risikere at blive nægtet tilladelse til at opholde sig på BankParken Tønder’s område.
 • Du vil blive nægtet adgang til BankParken Tønder, hvis du nægter at lade dig kontrollere eller kontrollørerne vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.
 • Overtrædelse af ovennævnte vil medføre afgifter i henhold til efterfølgende retningslinjerne i det ”Fælles ordensreglement”.

Forbud og afgifter for overtrædelser

 • Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Overtrædelse vil medføre en afgift på 10.000 kr.
 • Det er forbudt at besidde og/eller benytte pyroteknik på stadion. Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion for personer der er ramt af karantæne. Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.